Tappa ansiktet eller att en av dina armar blir 3 meter lång

Att tänka på:
Här talar vi verkligen om att tappa ansiktet.
Den ena armen förblir intakt men tänk på att den inte når din andra arm, fast det gör ju den långa ändå så det kanske inte är så mycket att tänka på.
Tänk då hellre på vilken arm du räcker fram när du ska hälsa.