Att du hittade den här hemsidan eller att du tar den på för stort allvar.

Att tänka på:
Hur hittade du hit? Vad innebär det här för dig? Hur länge ska du vara här? Vad gör du här? Varför finns vi.
Fundera.